• Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Yollara yapılan yatırım medeniyete yapılan yatırımdır. İnsan ise medeniyetin mihenk taşıdır. İnsana yapılan her yatırım, doğrudan doğruya toplumun sosyal varlığı, ekonomisi, eğitimi, kültürü ve politikasıyla içiçe geçmiş tüm dinamiklerinin geliştirilmesine yapılmış bir yatırımdır

Kurumsal vatandaşlık anlayışımız, kalite ve verimliliğe odaklı, sistem ve güvenlik risklerini önceden saptayarak tedbir alıcı misyonla harmanlanan proaktif bir anlayıştır..

Tüm paydaşlarımızla, sınırlı kaynakları etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmek ve sürdürülebilirlik perspektifinde toplumsal kalkınmaya değer katabilmek amacında hizmet vermekteyiz. İş yapış tarzımız ve kurumsal sosyal sorumluluk bilincimiz ile Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedeflerini desteklemekteyiz.

Asphalt Road Systems Inc. öncü vizyonu ile hizmetlerinde mükemmelliği sunarken, çevre koruma konusunda duyarlı olarak toplumsal bilinci ve katılımı artırmayı hedeflemekteyiz.

Gerçek ekonomik verimlilik, doğal kaynakların etkin kullanılmasıyla ve tasarrufla gerçekleşiyor. Bu anlayışla, çevre dostu ürünler sunarken, ürünlerin geri dönüştürebilir olmasına son derece dikkat etmekteyiz.

Tüm bunların yanı sıra, sosyal sorumluluğun bir parçası olarak, sürücüleri yol güvenliği konusunda bilinçlendiriyoruz.